Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Expedients d'informació urbanística en l'àmbit concret de llicències d'activitats i d'obres.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori.
  L'àmbit d'aquests expedients es concreta en aspectes de la competència dels departaments de llicències d'obres i d'activitats, així com en aspectes d'intervenció ambiental i protecció de la legalitat urbanística.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, de dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.). Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: En general no té cap cost.
  No obstant, això, quan fa referencia a aspectes urbanístics o d'activitats, convé consultar les ordenances fiscals núm. 6 , 11 i 28.
  Per exemple, si la consulta implica aspectes d'bres li seria d'aplicació l'OF núm. 6 epígraf 5.6.1 per un import de 64,30 euros, si presenta un projecte complet d'obres per informar prèviament, li és d'aplicació l'OF núm. 6 epígraf 5.6.2 per un import de 114,80 euros.
  Si la consulta implica aspectes d'activitats li seria d'aplicació l'OF núm. 11 epígraf 11 per un import de 114,80 euros.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Es tracta d'un tràmit sense resolució.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF. Determinades informacions requeriran l’acreditació d’interés per part del sol.licitant.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. No s’ha d’incloure cap documentació especial, simplement cal indicar amb claredat l’objecte de la demanda. En els casos que requereixen una resposta especial, es requerirà documentació adicional que es requerirà a l’interessat en el seu moment.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

 • Sol.licitud per activitats
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Sol.licitud per obres
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Altre documentació
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • La sol.licitud d’informació de tipus generalista fa difícil precisar la normativa d’aplicació. No obstant, això, tenim entre altres posibles:
 • Ley 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificaciones introduïdes amb la Ley 4/1999, de 13 de gener.
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança municipal d'activitats.
 • Ordenança municipal sobre establiments de pública concurrència.
 • Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia.

Més informació

 • Manersa Informació tf. 010: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.)

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat