Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Autoliquidacions de la taxa per ocupació del domini públic per part d'empreses explotadores de serveis de subministraments i de comunicacions que venen obligades a presentar-la per normativa.
 • Quan es fa?: Les empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent superiors a VINT milions d'euros, presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés abans de l’últim dia de cada període mensual, en relació als ingressos obtinguts durant el mes anterior.
  Les empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent no superiors a VINT milions d'euros, presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés dins el primer mes de cada trimestre, en relació als ingressos bruts obtinguts durant el trimestre anterior.
  Les autoliquidacions presentades fora d'aquests terminis acreditaran recàrrec per presentació extemporània.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: En tractar-se d'una autoliquidació la seva resolució és immediata.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'administració disposa de quatre anys per poder revisar les autoliquidacions realitzades.
 • Última revisió: 19/04/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Cal emplenar la declaració, crear la liquidació i pagar-la.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Mitjà: Internet

 • Enviant la documentació a l'Oficina d'Atenció Tributària, plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • La declaració
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança fiscal núm. 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
 • Ordenança fiscal núm. 48, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

Més informació

 • Secció de Gestió Tributària, telèfon 93 878 23 29: De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat