Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Participació en adjudicació directa de béns

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Dins el procediment de recaptació de la hisenda municipal, hi ha el procediment de constrenyiment el qual persegueix els deutors a partir de l'inici de l'embargament dels seus béns. Aquells deutors de la hisenda municipal els quals no han fet efectius els seus deutes dins els terminis legalment establerts, se'ls inicia el procediment d'embargament el qual finalitza amb la subhasta dels seus béns. L'administració està obligada a fer publicitat d'aquestes subhastes perquè hi hagi la màxima concurrència i així vetllar pels interessos del deutor, perquè obtingui un preu al màxim d'alt, com pels interessos de la hisenda municipal i poder cobrir els deutes pendents. Si la subhasta no té èxit, s'inicia el procediment d'adjudicació directa, al qual pot participar qualsevol persona que compleixi amb els requisits que s'exposen.
 • Quan es fa?: Dins els terminis que es fixin de forma particular per a cada expedient concret per part de l'Ajuntament. Per veure si hi ha adjudicacions directes en tràmit entreu a http://www.manresa.cat, Ajuntament a prop, Vendes Adjudicació Directa.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: Un cop efectuada l'adjudicació se us informarà del resultat. Si heu estat adjudicatari haureu d'efectuar el pagament abans de 15 dies.
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona capacitada legalment
 • Representant:

Requisits

 • Per participar heu de presentar la documentació necessària dins el termini que es fixi.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: Trobareu la documentació

 • A qualsevol oficina de correus adreçant la sol.licitud a Recaptació Executiva, plaça Major, 6 baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol·licitud per comprovar que es reuneixen els requisits per ser adjudicatari, on s'hi farà constar l'oferta econòmica
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Fotocòpia del DNI o passaport o documentació acreditativa de la representació en el seu cas
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el reglament general de recaptació.

Més informació

 • Unitat de Recaptació Executiva - 93 878 23 28: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
 • https://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=1776&parent=94&area=6 Informació i vendes en curs:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat