Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud de participació en el premi Joan Vilanova

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la sol.licitud per participar en el premi Joan Vilanova,que s'atorga per obres en dibuix, gravat i estampa digital.
 • Quan es fa?: El període d'inscripció acostuma a ser entre gener i febrer.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Cultura
 • Termini màxim de resolució: 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud, en cas que no s'especifiqui a les Bases
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 30/04/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona que vulgui participar.
 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Les obres participants en el premi s'hauran de fer arribar, amb la butlleta d'inscripció degudament emplenada.
 • Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat, de tema lliure, original i inèdita. Es presentarà sense signar i sense cap marca que pugui identificar-ne l'autoria, i amb el lema o títol de l'obra al dors.
 • Altres requisits que s'especifiquin en les bases reguladores del premi.

Com es fa

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, 27 Tel. 93 875 34 10
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Documentació a aportar

Normativa

 • Les Bases específiques reguladores del premi
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la llei General de Subvencions
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals
 • Bases d'execució del pressupost
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació

 • Departament de Cultura, El Casino, Passeig Pere III, 27 tel. 93 875 34 10: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat