Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la petició per a la participació en un procés selectiu per a la cobertura de places de personal funcionari interí de l'Ajuntament.
 • Quan es fa?: Durant el període en què es determina a les bases de la convocatòria.
 • Cost del servei: No té cap cost per a la persona interessada.
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Organització i Recursos Humans
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol.licituds i dins dels 7 dies hàbils següents, es farà pública la relació d'admesos/es i exclosos/es al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament, amb indicació del dia, hora i lloc d'inici de les proves selectives.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Sempre es resol i es notifica mitjançant la publicació en el taulell d'anuncis de la Corporació i també a la pàgina web de l'Ajuntament a l'apartat d'ofertes de treball (http://www.manresa.cat) i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.

  La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en el termini indicat de 10 dies no es presenten reclamacions.
 • Última revisió: 31/07/2009

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant: La petició també pot presentar-la un representant autoritzat

Requisits

 • Els que determinin les bases de la convocatòria.

Com es fa

 • Oficina de Recursos Humans. C/ del Bruc 33-35 3a planta (edifici La Florinda)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 9 a 14 i de 16:30 a 19h. De dimarts a divendres de 9 a 14h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 13:30h)

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

Documentació a aportar

 • Instància sol.licitant formar part del procés selectiu, especificant la convocatòria i la documentació que s'adjunta
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Titulació exigida en cada cas
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Altres documents obligatoris especificats a les bases de la convocatòria
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Altres documents opcionals especificats a les bases de la convocatòria
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i les modificacions introduïdes en la llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAP)

Més informació

 • Oficina d'Atenció i Informació Ciutadana (OIAC) Plaça Major 1, baixos: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. De 1 de juliol a 15 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Oficina de Recursos Humans C. del Bruc 33-35 3r: Dilluns de 9 a 14 i de 16:30 a 19h. De dimarts a divendres de 9 a 14h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 13:30h)
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h. El mes d'agost de 9 a 14h
 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat