Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Requeriment de pagament de factura o certificació per part de la tresoreria municipal

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Requeriment a través del qual es sol.licita a la hisenda municipal que realitzi el pagament de l'import de la factura o certificació que es va lliurar en el seu moment. Es pot fer la petició quan la Tresoreria no ha realitzat el pagament dins el terminis legalment establerts. Per a l'any 2011 són 50 dies.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per l'interessat, en resulti necessari.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da:

Com es fa

 • A l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • 93 878 23 31
  Mitjà: Telèfon

 • Mitjà: Internet

 • Enviant la petició a l'Oficina d'Atenció Tributària (TRESORERIA), plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 30/2007 de contractes del sector públic (article 200).
 • Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les oepracions comercials.

Més informació

 • Secció de Tresoreria, telf.: 93 878 23 31: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat