Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Petició d'embargament de crèdits de proveïdors per ser deutors (només per administracions públiques)

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Petició d'embargament de crèdits de proveïdors de l'Ajuntament de Manresa els quals tenen algun deute vençut i exigible amb l'administració pública o organisme que fa la sol.licitud. D'aquesta manera, la corporació retén aquell crèdit que ha de pagar al proveïdor i l'ingressa directament a l'administració creditora.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per l'interessat, en resulti necessari.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Representant:
 • Autoritzat/da: Administració pública i/o organisme públic amb capacitat de poder sol.licitar aquest tipus de retencions i/o embargaments de crèdit.

Requisits

 • Ser administració pública i/o organisme públic amb capacitat per poder sol.licitar aquest tipus de retencions i/o embargaments de crèdit.

Com es fa

 • A l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Mitjà: Internet

 • Enviant la petició a l'Oficina d'Atenció Tributària (TRESORERIA), plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Sol.licitud i identificació dels deutes per tal de poder procedir a l'embargament
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Més informació

 • Secció de Tresoreria, plaça Major, 6 - Telf.: 93 878 23 31: De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat