Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud de conciliació anual de les operacions amb l'Ajuntament

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Sol·licitud que realitzen les empreses a efectes de conciliació dels seus comptes/operacions amb l'Ajuntament i que necessiten per a l'auditoria anual.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per l'interessat, en resulti necessari.
 • Cost del servei: No té cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions), però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da:

Requisits

 • Ser la persona interessada o legalment autoritzada per demanar la informació.

Com es fa

 • A l'Oficina d'Atenció Tributària, plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 9h a 14h i de 16.30h a 19h i de dimarts a divendres de 9h a 14h

 • degudament identificat
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • Enviant la sol.licitud a l'Oficina d'Atenció Tributària, plaça Major, 6 - TRESORERIA MUNICIPAL
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Sol.licitud de conciliació de les operacions amb l'Ajuntament (internet)
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Sol.licitud de conciliació de les operacions amb l'Ajuntament (presencial)
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre (BOE 23 d'octubre de 2008) i d'altra normativa fiscal per a societats mercantils.

Més informació

 • Secció de Tresoreria, plaça Major, 6 -telf.- 93 878 23 31: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat