Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Publicitat

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Són els expedients derivats de les peticions per col·locar pancartes, banderoles i altres elements publicitaris a la via pública.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per l'interessat, en resulti necessari.
 • Cost del servei: Aquell que marquen les Ordenances Fiscals
 • Servei i unitats responsables: Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Persona o entitat interessada
 • Representant: Qui acrediti la legal representació de l'interessat
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti l'scrit autoritzat per l'interessat

Requisits

 • Es important concretar el lloc, i les dates de la col·locació. També es molt important detallar el motiu de la publictat ja que en funció de quina sigui l'activitat que es dona a conèixer, el preu públic a pagar serà diferent.

Com es fa

 • Qualsevol registre de l'Ajuntament de Manresa, preferiblement l'Oficina de Seguretat Ciutadana (c. del Bruc 33-35, edifici La Florinda)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • policia@ajmanresa.cat
  Mitjà: Correu electrònic

 • Oficina de Seguretat Ciutadana (c. del Bruc, 33-35, edifici La Florinda de Manresa)
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Més informació

 • Oficina de Seguretat Ciutadana (c. del Bruc 33-35, edifici La Florinda): dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat