Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol·licitud d'ús d'equipaments escolars

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Sol·licitud d'utilització dels espais dels equipaments escolars, com poden ser els patis, aules, biblioteca etc, per a fer-hi activitats que no siguin les pròpies que realitza l'escola
 • Quan es fa?: Tot l'any, però bàsicament durant el període escolar
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Ensenyament
 • Termini màxim de resolució: 2 mesos a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 14/11/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant: d'entitats

Requisits

 • Es valorarà l'activitat a realitzar per la direcció del centre educatiu
 • Presentar el model d'instància corresponent a la sol.licitud d'equipament d'escoles, degudament signat i segellat per la direcció del centre.

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals
 • Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de Béns dels ens locals
 • Decret 218/2001, de 24 de juliol, regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics
 • Ordenança reguladora del règim general d'ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques municipals

Més informació

 • Secció d'Educació. Edifici Infants. Ctra. de Vic, 16. Tel. 93 8752485: dilluns a divendres de 9 a 14h
 • Escoles de primària públiques: horari escolar

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat