Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Recurs Taxa Grua

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es el recurs de reposició que es formula contra la retirada de vehicles de la via pública per la grua municipal amb motiu d'infraccions de trànsit, ja sigui de denúncies imposades per la Policia Local com per infraccions en l'anomenada "zona blava".
 • Quan es fa?: En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la retirada del vehicle per la grua.
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: El termini legal per resoldre l'expedient de forma expressa és un mes.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut aquest, sense que s'hagi dictat resolució expressa, queda expedita la via contenciosa administrativa.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El mateix interessat
 • Representant: Qui acrediti la legal representació de l'interessat
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti l'escrit autoritzat per l'interessat

Requisits

 • En el cas que l'interessat actui mitjançant representació, aquesta s'haurà d'acreditar.
 • En el supòsit que l'escrit es presenti per fax, s'haurà de presentar escrit original amb signatura original o bé complimentar amb la signatura original el fax prèviament presentat

Com es fa

 • Qualsevol registre de l'Ajuntament de Manresa, preferiblement l'Oficina de Seguretat Ciutadana (c. del Bruc 33-35, edifici La Florinda)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • 93-8725300
  Mitjà: Fax

 • policia@ajmanresa.cat
  Mitjà: Correu electrònic

 • Oficina de Seguretat Ciutadana (c. del Bruc 33-35, edifici La Florinda, 08241 Manresa)
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • El tiquet abonat en concepte de taxa
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Qualsevol altra documentació que es consideri oportuna per justificar que la retirada no procedia
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • La llei de Trànsit, RDL 339/1990, de 2 de març
 • El Reglament de Circulació, RD 1428/2003, de 21 de novembre.
 • Ordenança Municipal de circulació i mobilitat

Més informació

 • Oficina de Seguretat Ciutadana (c.del Bruc 33-35, edifici La Florinda de Manresa): dilluns de 8:30h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 8:30h a 14h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat