Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sistemes d'actuació urbanística Reparcel.lació en la modalitat de cooperació.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: En el desenvolupament del planejament general, cal que els plans que es redactin determinin expressament el sistema o sistemes d'actuació d'entre els previstos en la legislació urbanística vigent. Els sistemes d'actuació tenen per objecte garantir el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis entre els propietaris del sòl, així com garantir l'execució de les obres d'urbanització, la cessió dels sòls per a dotacions i equipaments, i la cessió dels vials i zones verdes d'ús públic. En la modalitat de cooperació, correspon a l'administració actuant la formulació del projecte de reparcel.lació, així com l'execució de la urbanització.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a la Plaça Major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: DOS MESOS per a l'aprovació definitiva, a comptar des del finiment del termini d'informació pública (art. 119.2 d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: El silenci administratiu és negatiu, i els seus efectes desestimatoris.
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: L’inici d’aquest procediment correspon a l’administració actuant, es a dir, s’inicia d’ofici per part de l’Ajuntament.
 • Interessat/da: No obstant aixó, els propietaris de finques, la superfície de les quals representi més del 50 % de la superfície total reparcel·lable, poden formular el projecte dins dels 3 mesos següents a l'aprovació de la delimitació del polígon d'actuació.
 • Representant:

Requisits

 • Per presentar el projecte de reparcel·lació, cal ser propietari de finques la superficie de les quals representi més del 50 % de la superfície total reparcel.lable dins del polígon d’actuació urbanística i actuar dins el termini.
 • Per qualsevol altre tràmit dins l'expedient, cal acreditar ser propietari dels terrenys inclosos dins l'àmbit, o bé titular de qualsevol altre dret

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Adjuntar còpia de les escriptures de propietat dels terrenys.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Projecte de reparcel·lació.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya

Més informació

 • Al 010 si truqueu des de Manresa (amb telèfon fix), o bé al 93 878 23 01 si truqueu de fora de Manresa.:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat