Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sistemes d'actuació urbanística Reparcel.lació en la modalitat de compensació.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: En el desenvolupament del planejament general, cal que els plans que es redactin determinin expressament el sistema o sistemes d'actuació d'entre els previstos en la legislació urbanística vigent. Els sistemes d'actuació tenen per objecte garantir el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis entre els propietaris del sòl, així com garantir l'execució de les obres d'urbanització, la cessió dels sòls per a dotacions i equipaments, i la cessió dels vials i zones verdes d'ús públic.
 • Quan es fa?: Tots els dies hàbils. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari. En la modalitat de compensació bàsica, la iniciativa correspon als propietaris de finques la superficie de les quals representi més del 50 % del total del polígon d'actuació urbanística de què es tracti.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a la Plaça Major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: DOS MESOS des de la presentació de la documentació completa, per a l'aprovació inicial (art. 119 b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme). A partir d'aquest moment, SIS MESOS.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: El silenci administratiu és negatiu, i els seus efectes desestimatoris.
 • Última revisió: 02/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: En la modalitat compensació bàsica: els propietaris de finques que representin el 50 % de la superfície; o la Junta de Compensació constituïda a l’efecte. En la modalitat compensació per concertació els propietaris que representin el 25 %.
 • Representant:

Requisits

 • Ser propietari de finques incloses dins del polígon d’actuació urbanística de què es tracti.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del projecte de reparcel·lació.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.

Més informació

 • Al 010 si truqueu des de Manresa (amb telèfon fix), o bé al 93 878 23 01 si truqueu de fora de Manresa:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat