Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Declaracions tributàries en matèria cadastral

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Declaracions de caràcter tributari que es vulguin realitzar i que afecten a temes cadastrals (valors, titularitat, etc.)
 • Quan es fa?: Durant tot l'any, dins el termini de dos mesos a partir de la data de l'alteració que es declari.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de sis mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 104 de la Llei General Tributària). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en 30 dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de SIS MESOS a comptar des de la data de registre de la sol·licitud sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Segons el què es declari la documentació és diferent. Consulteu a www.sedecatastro.gob.es

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Gerència Regional del Cadastre, travessera de Gràcia, 58 de Barcelona
  Mitjà: Presencialment

 • A l'adreça www.sedecatastro.gob.es - Trobareu la informació i la documentació a presentar
  Mitjà: Internet

Normativa

 • Article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei del Cadastre Immobiliari

Més informació

 • Unitat de Cadastre - 93 878 23 00: De dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Oficina virtual cadastre - www.sedecatastro.gob.es:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat