Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència per utilitzar equipaments municipals (culturals, esportives, juvenils, educatius) de caràcter privatiu.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Llicència per utilitzar equipaments municipals (culturals, esportives, juvenils, educatius) de caràcter privatiu, per activitats puntuals o continuades.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any,
 • Cost del servei: Segons els preus previstos a l'Ordenença Fiscal número 26 i dependrà de l'equipament que es sol·liciti
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Termini màxim de resolució: 2 mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: En el supòsit d'ús comú especial per a activitat puntual a desenvolupar dins l'horari de funcionament de la instal·lació, les sol·licituds realitzades en aquest tipus d'ús, s'entendrà automàticament autoritzades sense ser objecte de llicència i serà suficient la confirmació de la reserva de l'espai per part del tècnic responsable de la instal·lació, plasmada en el corresponent imprès habilitat. Només en els supòsits de resolució desfavorable, es notificarà a les persones interessades el corresponent acte administratiu desestimatori.

  En els altres supòsits el silenci sempre serà negatiu  desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: ciutadans i ciutadanes
 • Representant: d'entitats ciutadanes

Requisits

 • Depenent de la normativa i/o ordenança aplicable en cada equipament o instal·lació

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h

 • als equipament municipals sol·licitats
  Mitjà: Presencialment

 • Casal de les Escodines (C/ Sant Bartomeu, 50)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h (Agost tancat)

 • als equipament municipals sol·licitats
  Mitjà: Telèfon

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: 24h

Documentació a aportar

 • Instància
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • fotocòpia del DNI o documentació acreditativa
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • còpia de la pòlissa asseguradora
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • programació de les activitats
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals
 • Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns dels ens locals
 • Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics
 • Ordenança reguladora del règim general d'ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques municipals

Més informació

 • Educació, Edifici Infants, Ctra. de Vic, 16, tlf. 938752485: de dilluns a divendres de 9 a 14h
 • Esports, Edifici Infants, Ctra. de Vic, 16, tlf. 938752522: de dilluns a divendres de 9 a 14h
 • Cultura, El Casino, Passeig Pere III, 27, tlf. 938753410: de dilluns a divendres de 9 a 14h
 • http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts//doc_contingut_2537.pdf:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat