Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Conservatori de Música. Matriculació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Matriculació tant per a l'escola de música, que no comporta assolir un titol oficial, com pel Conservatori de música que són ensenyaments reglats i donen opció a assolir un titol oficial de música.
 • Quan es fa?: Matricula escola de música (ensenyament no oficial) .- 2a quinzena de juny

  Matricula Conservatori (ensenyament oficial) .- el mes de juliol (les dates les fixa la Generalitat)
 • Cost del servei: El que preveu anualment l'ordenança fiscal núm. 32, per a l'any 2009, i dependrà de les assignatures a les que cada alumne es matriculi
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Ensenyament
 • Termini màxim de resolució: Un cop acabat el període de preinscripció, sortiran les llistes d'admesos i exclosos en el termini 15 dies.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 03/06/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: alumnes a partir de 5 anys i sense limit d'edat
 • Representant:

Requisits

 • Si es vol treure un titol de música oficial s'ha de fer la prova d'accés al grau professional
 • S'ha de presentar la documentació següent: 1 fotografia mida carnet, fotocòpia targeta sanitaria, fulls de preinscripció (facilitats per l'oficina del Conservatori)
 • Imprès Generalitat, Imprès del CMMM, original i fotocòpia DNI alumnes i DNI pare, mare o tutor en cas de ser menors
 • Número de compte bancari o full de domiciliació complert

Com es fa

 • Conservatori de Música - c/ Ignasi Balcells, 12-14 Tel. 93 872 00 88
  Mitjà: Presencialment
  Horari: dilluns a dijous : mati 11,30 - 14,30 tarda 17,30 - 20,30 i divendres mati 11,30 - 14,30 i tarda 17,30 - 19,30

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei Organica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Més informació

 • Conservatori Municipal de Música - c/ Ignasi Balcells, 12-14 tel. 93 872 00 88: de dilluns a dijous mati de 11,30 a 14,30 tardes de 17,30 a 20,30 divendres mati de 11,30 a 14,30 i tardes de 17,30 a 19,30

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat