Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Modificacions de llicències d'activitats

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es l'expedient que es tramita quan s'han d'introduir modificacions no substancials en una llicència d'activitat ja atorgada. Modificacions no substancials són totes les variacions puntuals de projecte o de condicions formals de la llicència, que no impliquin una alteració de les condicions que van condicionar l'atorgament per part de l'Ajuntament.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h..
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: L'ordenança fiscal número 11, epigraf 8.3 fixa una quota única de 215 euros. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre General de l'Ajuntament.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència o la persona que en vol adquirir la titularitat, si estem parlant d'un tràmit de canvi de titular de llicència existent.
 • Representant: Si la llicència que es vol modificar, va a nom de persona jurídica, la persona física que la representa.

Requisits

 • La modificació només pot ser demanada i atorgada al poseïdor de la llicència d'activitat.
 • Aquella documentació escrita o gràfica demostrativa de la modificació no substancial proposada per ser autoritzada.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Aquella documentació escrita o gràfica demostrativa de la modificació no substancial proposada per ser autoritzada.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal d’Activitats (B.O.P núm. 105 del dia 2 de maig de 2007).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • Telefonar a 010:
 • Consultar taxes a:http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts//doc_contingut_5748.pdf:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat