Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Control periòdic d'activitats

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'actuació de control ambiental que s'ha de realitzar de forma periòdica, en els terminis fixats en l'autorització ambiental, llicència ambiental o llicència municipal d'activitats. Té per objecte comprovar l'adequació de les activitats a les llicències respectives i als requeriments legals aplicables.
 • Quan es fa?: Segons tipologia de l'activitat, cada 2, 4, 5 o 10 anys, d'acord al que estableix la Llei 3/1998 i l'article 31 de l'Ordenança municipal d'activitats (BOPB núm. 105 de 2 de maig de 2007).
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a plaça major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, la superficie destinada a l'activitat és el determinant. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre General de l'Ajuntament.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar el titular de la llicència i també es pot iniciar d'ofici pel propi Ajuntament.
 • Representant:

Requisits

 • El control periòdic l'ha de verificar una UTVA degudament acreditada.
 • Avaluació ambiental que certifiqui l'adequació de l'activitat al projecte autoritzat en el seu dia i justificativa del compliment de les normatives vigents aplicables.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Avaluació ambiental que certifiqui l'adequació de l'activitat al projecte autoritzat en el seu dia i justificativa del compliment de les normatives vigents aplicables.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general desplegament de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • El llistat d'EAC's acreditades es pot consultar a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (www.mediambient.gencat.net).:
 • Les EAC's fan una inspecció i elaboren un informe de control periòdic que la persona titular de l'activitat ha de presentar al registre municipal mitjançant l'imprès oficial elaborat per l'Ajuntament.:
 • Ordenança fiscal número 11 a http://www.manresa.cat/web/article/4184-ordenances-fiscals:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat