Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de tributs i fer canvis en la domiciliació bancària existent.
 • Quan es fa?: En qualsevol moment de l'any es pot realitzar el tràmit, tot i que cada tribut té unes dates límit perquè la domiciliació tingui efectes per aquell any. En cas d'haver superat la data indicada, la domiciliació tindrà efectes per a l'any següent. Vegeu el calendari del contribuent per conèixer les dates límit de cada tribut.
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: Si es sol.licita presencialment es resol a l'instant.
  El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol•licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions), però els serveis gestors es comprometen a fer-ho en 15 dies hàbils en la resta de casos on la sol.licitud no sigui presencial, comptats de la mateixa forma, tret que no hi hagi defectes a la sol•licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol•licitada no sigui la correcta
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP.
 • Última revisió: 12/12/2018

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Subjecte passiu del tribut
 • Representant: Per tal de realitzar el tràmit com a representant una de les formes d’acreditar la representació és mitjançant la presentació del model de representació que consta més avall a l’apartat de documentació a aportar
 • Autoritzat/da: Degudament autoritzat

Com es fa

 • 938782443
  Mitjà: Telèfon
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

 • 938782360
  Mitjà: Telèfon
  Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • www.manresa.cat/domiciliacions i carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • 938782336
  Mitjà: Fax

 • Adjuntant la documentació necessària i enviant-la a l'Oficina d'Atenció Tributària plaça Major 6, baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Si actua en representació de l'interessat, cal acreditar la representació mitjançant el model de representació adjunt.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • RDL 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació

Més informació

 • Telèfon 93 878 24 43: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.
 • Telèfon 93 878 23 60: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat