Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Baixa llicència d'obres

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Quan una persona física o jurídica ha obtingut llicència urbanística d'obres sempre té dret de renunciar als seus drets. Aquest tràmit està encaminat a resoldre aquest dret de donar de baixa dels efectes administratius que se'n deriven de l'atorgament d'una llicència urbanística d'obres.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari. És un tràmit que ha de demanar exclusivament el titular de la llicència.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a plaça major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té taxa.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES des de la data de presentació de la sol.licitud.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència.
 • Representant:

Requisits

 • Full de sol.licitud amb un redactat que ha de manifestar de forma clara i explícita que es vol donar de baixa l'activitat i a d’incloure descripció exacta de la ubicació física de la mateixa.
 • Cal aportar original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol.licitant en el seu moment fos una persona jurídica,
 • i òriginal i còpia dels DNI/NIF dels representants legals de la mateixa i que fosin titulars de drets en l'atorgament de la llicència.
 • En cas que la llicència anés a nom de persona física, original i còpia del DNI/NIF.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Cal aportar original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol.licitant en el seu moment fos una persona jurídica,
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • i òriginal i còpia dels DNI/NIF dels representants legals de la mateixa i que fosin titulars de drets en l'atorgament de la llicència.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • En cas que la llicència anés a nom de persona física, original i còpia del DNI/NIF.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminsitracions públiques i del procediment administratiu comú.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat