Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Baixa llicència d'activitats

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquest procediment s'inicia a instància de part o bé d'ofici per l'Administració, per tal de començar el tràmit encaminat a donar de baixa una activitat existent en el cens d'activitats municipal.
 • Quan es fa?: És un tràmit que pot demanar exclusivament el titular de la llicència.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a plaça major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té taxa.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: Trenta dies.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència.
 • Representant:

Requisits

 • Sol.licitud per escrit manifestant de forma clara que es vol donar de baixa l'activitat i amb descripció de la ubicació exacta de la mateixa.
 • Cal aportar original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol.licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica, i òriginal i còpia dels DNI/NIF dels representants legals de la mateixa i que fosin titulars de drets en l'activitat.
 • En cas que l'activitat anés a nom de persona física, original i còpia del DNI/NIF.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Cal aportar original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol.licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • En cas que l'activitat anés a nom de persona física, original i còpia del DNI/NIF.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 30/1992, de 26 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat