Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Numeració de carrers

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Assignació de nova numeració.
  Certificats de canvi de nom i numeració de carrers.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • En cas de nova numeració, adjuntar plànol de situació.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 03
  Mitjà: Fax

 • Unitat d'Estadística i Gestió de Població - Pl. Major 1
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Article 136.1 del Reglament de demarcació i població dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 140/88, de 24 de maig, en concordança amb l'article 42 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i el règim local de Catalunya.
 • Article 69 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals de Catalunya, aprovat per RD 1690/86, d'11 de juliol.
 • Article 29 de la Secció primera del Títol segon de l'Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del dia 16 de juliol de 1990.

Més informació

 • 010: De 8:30h a 18h
 • 93 878 23 00: De 8h a 15h
 • 93 878 24 12: De 8h a 15h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat