Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa (Municipals i de la Generalitat de Catalunya):

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Les llars d'infants són centres d'educació infantil per a infants des dels 4 mesos fins als 3 anys, que ofereixen un entorn adequat perquè l'infant pugui desenvolupar les seves capacitats i interessos i satisfer, alhora, les necessitats pròpies de la seva edat. Compten amb un equip d'educadors i educadores amb la titulació corresponent per atendre els infants en aquesta etapa educativa. Les llars d'infants públiques són les municipals (Bressolvent, L'Estel, La Lluna, Petit príncep i La Llum) i les de la Generalitat (L'Espurna, La Ginesta i Picarol).
 • Quan es fa?: Les dates de preinscripció són del 2 al 12 de maig de 2017. Cal demanar cita prèvia
 • Cost del servei: Gratuit
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Ensenyament
 • Termini màxim de resolució: 2 de juny de 2017 (llistes d'alumnat admès i exclòs)

  Els recursos i reclamacions s'hauran de resoldre dins d'un termini que garanteixi l'adeqüada escolarització de l'alumne.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 22/05/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Les famílies amb infants nascuts els anys 2015, 2016 i 2017 (fins el 12 maig)
 • Representant: Pare/mare, tutor/a o representant legal
 • Autoritzat/da: Persona major d'edat que representi documentalment la família

Requisits

 • Per al curs 2017/2018: Les famílies amb infants nascuts els anys 2015, 2016 i 2017 (fins el 12 de maig)

Com es fa

 • Oficina Municipal d’Escolarització (Ctra. de Vic, 16 - Edifici Infants).
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De 9 a 13.30 de dilluns a divendres i de 16 a 18 els dimarts i dijous (cal demanar cita prèvia als telèfons 010 (des d'un telèfon fix), t/ 93 875 24 85, t/93 875 24 87

Documentació a aportar

 • Original i fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Original i fotocòpia del DNI o passaports o NIE dels pares o tutors legals.Si l'acreça del DNI o NIE no és de Manresa, cal Certificat de convivència del nen/a on consti amb qui viu
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Si es vol que es consideri l’adreça del lloc de treball: Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Renda anual de la unitat familiar, que s’ha de presentar únicament si s’al·lega ser beneficiari de Pirmi: Documentació acreditativa actualitzada de la Pirmi.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Família nombrosa o monoparental. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Guarda d’un infant: Document que ho acrediti.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Situació de discapacitat: Original i fotocòpia del certificat de disminució. En tot cas s'ha d'acreditar que és superior al 33%.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Germans al centre: document de l'escola on està matriculat/da el germà o germana que ho acrediti o últim rebut pagat de l'escola
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Malaltia crònica: informe emès pel metge/ssa sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col.legi de metges i en el que ha de dir que nen/a està diagnosticat malaltia crònica i quina malaltia es tracta
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o de la nena
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Situació laboral activa pare i mare . En cas monoparental, la persona titular:certificat vida laboral o certificat empresa o nòmina. En el cas dels autònoms el rebut del mes d'abril
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Lloc de treball pare o mare en una llar d'infants públiques de la ciutat. Acreditació centre
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisists dels centres
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics
 • Decret 10/2012 de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007 de 27 de març
 • Resolució ENS/406/2017 de 24 de febrer per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2017-18.
 • Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'Ordenació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil
 • Resolució de l'Ajuntament de Manresa de 21 de març de 2017 sobre el procés de preinscripció a les llars d'infants públiques de la ciutat

Més informació

 • Web de l'ajuntament:
 • 010: De 8:30h a 18h (els divendres de 8.30 a 14.30h)
 • 93 875 24 85 i 93 875 24 87 (Ensenyament): de 9 a 14.00h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat