Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Expedients de rescabalament per danys a la via pública

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre el rescabalament dels danys o perjudicis materials produïts a la via pública o als elements que contingui. Aquesta responsabilitat serà substanciada i executada en via administrativa (PROCEDIMENT D'OFICI)
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Última revisió: 16/10/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: L'Ajuntament
 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Qualsevol persona pot presentar una denúncia de desperfectes a la via pública i si es té constància de la persona autora dels fets, l'Ajuntament podrà obrir un expedient per reclamar-li l'import dels danys.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Mitjà: Internet

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Ley 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificacions introduïdes amb la Ley 4/1999, de 13 de gener.
 • Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte de l’assegurança.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat