Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Procediment per modificar l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da: Amb l'autorització de l'interessat acompanyada de la fotocòpia del DNI

Requisits

 • Ser major d'edat
 • Els menors d'edat necessiten l'autorització dels pares o tutor legal (signada i acompanyada de la fotocòpia del DNI) i sempre han d'estar empadronats amb majors d'edat.
 • Per canviar a tota la unitat familiar es necessita l'autorització signada i acompanyada de la fotocòpia del DNI de tots els majors d'edat.
 • En el cas que es sol·liciti la inscripció en un domicili en què ja hi constin empadronades altres persones, caldrà també l'autorització d'una d'aquestes.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • DNI, permís de residència o passaport de l'interessat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Escriptures, contracte de lloguer (en ocasions es podrà demanar l'últim rebut de lloguer) o últim rebut de la contribució
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Autorització del propietari o llogater de l'habitatge, en el cas de que la persona interessada no sigui el titular de l'habitatge
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI, permís de residència o passaport del propietari o llogater de l'habitatge
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Llibre de família pels menors d'edat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • En cas de separació o divorci, el conveni a on consta qui té la custòdia dels menors
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Si només s'empadrona un dels progenitors, fa falta l'autorització i fotocòpia del DNI de l'altre progenitor per empadronar els fills menors d'edat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Si no fa el tràmit l'interessat, s'ha de portar l'autorització d'aquest
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1960/1986 d'11 de juny.
 • Institut Nacional d'Estadística
 • Altra normativa

Més informació

 • 010: De 8:30h a 18h
 • 93 878 23 00: De 8h a 15h
 • 93 878 24 12: De 8h a 15h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat