Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Pla parcial urbanístic

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Els plans parcials urbanístics tenen per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada dels terrenys que abasten.
  Els plans parcials urbanístics:
  a) Qualifiquen el sòl.
  b) Regulen els usos i els paràmetres de l'edificació, inclosos els volums, amb caredat suficient per a l'atorgament de llicències per a l'edificació.
  c) Assenyalen les alineacions i les rasants.
  d) Poden precisar les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques, amb el grau suficient de detall per permetre la seva execució immediata.
  e) Estableixen les condicions de gestió i els terminis d'execució.
  f) Preveuen, si escau, la reserva per a la construcció d'habitatges protegits.
 • Quan es fa?: Tots els dies hàbils.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a la Plaça Major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores; durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: El Ple
 • Termini màxim de resolució: L'aprovació inicial s'ha de produir dintre dels 3 mesos següents a la recepció de la documentació completa, i que tinguin incloses les Obres Bàsiques d'Urbanització.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Es pot sol·licitar la subrogació del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Última revisió: 27/11/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Aquelles persones físiques o jurídiques que amb capacitat legal tinguin interés a concretar i desenvolupar sectors ja programats pel planejament general.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • 5 còpies visades pel col.legi competent, del projecte amb l’ordenació proposada, que inclourà tota la documentació que es determina a l’article 66 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • 1 còpia del projecte en format digital.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Normativa del Pla general de Manresa.

Més informació

 • Al 010 si truqueu des de Manresa (amb telèfon fix), o bé al 93 878 23 01 si truqueu de fora de Manresa.:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat