Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Projecte d'obres complementàries d'urbanització.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Per a l'execució material de les determinacions contingudes en el planejament general i en els instruments de planejament que les desenvolupen, respecte a les obres d'urbanització, s'haurà de redactar el corresponent projecte d'urbanització o d'obres.
  Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que ejecuten.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Es tracta d'un tràmit d'ofici.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de DOS MESOS des de la presentació de la documentació completa. A partir d'aquí el projecte es posa en informació pública per un termini d' UN MES. La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de DOS MESOS des de l'acabament del termini d'informació pública.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Silenci administratiu positiu. Cal acreditar l'acte presumpte.
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: L'Ajuntament per mitjà del Servei d'urbanisme, Secció de Planejament.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. A l’escrit de sol.licitud caldrà adjuntar:
 • a) 5 còpies visades pel col.legi competent, del projecte amb l’ordenació propasada, que inclourà tota la documentació que es determina a l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • b) 1 còpia del projecte en format digital.

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Ofici
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat