Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Resum dels deutes tributaris

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Informe en el qual es relacionen els tributs pendents de pagament d'un contribuent en el moment de la sol.licitud
 • Quan es fa?: Es pot sol.licitar en qualsevol moment
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: Si es sol.licita presencialment es resol a l'instant.
  El termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions), però els serveis gestors es comprometen a fer-ho en 15 dies hàbils en la resta de casos on la sol.licitud no sigui presencial, comptats d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Titular dels tributs
 • Representant:

Requisits

 • Presentar el DNI si veniu presencialment. En cas de sol.licitar-ho per fax o correu ordinari caldrà adjuntar fotocòpia del DNI

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major 6, baixos
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Amb signatura electrònica o PIN - carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • Envieu la petició a Oficina d'Atenció Tributària, plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Identificar-se amb el DNI
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règimen jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Més informació

 • Telèfons: 93 878 24 43 / 878 23 60: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat