Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Informe de pagament de tributs

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Justificant acreditatiu del pagament de tributs
 • Quan es fa?: Es pot sol.licitar en qualsevol moment. No obstant això, per tal de poder acreditar el pagament d'un tribut haurà d'haver transcorregut el termini legalment establert de devolució. Això significa que un cop carregat en compte un tribut hauran de transcórrer 60 dies fins que es pugui expedir l'acreditació del pagament.
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: Si es sol.licita presencialment es resol a l'instant.
  El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol•licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions), però els serveis gestors es comprometen a fer-ho en 15 dies hàbils en la resta de casos on la sol.licitud no sigui presencial, comptats d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol•licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol•licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Presentar el DNI del titular del tribut. Si ho envieu per fax o correu ordinari, haureu d'adjuntar fotocòpia del DNI.
 • Per tal de poder acreditar el pagament d'un tribut haurà d'haver transcorregut el termini legalment establert de devolució. Això significa que un cop carregat en compte un tribut hauran de transcórrer 60 dies fins que es pugui expedir l'acreditació del pagament.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major 6, baixos
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 20 h i de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 h a 19 h i el mes d'agost de 9 h a 14 h.

 • Signatura electrònica o PIN - carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • Envieu la petició a Oficina d'Atenció Tributària, plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Adjuntar el DNI del titular
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règimen jurídic de les administracions públiques i del procedimient administratiu comú

Més informació

 • Telèfons 93 878 24 43: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat