Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Control inicial de l'activitat sotmesa a llicència.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Comprovació a què s'han de sotmetre les activitats abans de la seva posada en funcionament. El control inicial habilita per a l'exercici de l'activitat.
 • Quan es fa?: Quan s'ha finalitzat la instal.lació i sempre amb caràcter previ a l'inici de l'activitat per part del titular de la llicència d'activitats.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a plaça major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa de l'activitat no acreditarà cap cuota adicional a la de la corresponent llicència. Les segones i següents visites acreditaran cadascuna una quota de 109,40 euros. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre General de l'Ajuntament (art. 31.d de l'Ordenança municipal d'activitats).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • Tenir atorgada llicència municipal per exercir activitat.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificació tècnica emesa per tècnic competent i visada per Col.legi Professional acreditativa que les instal.lacions i l’activitat s’ajusten al projecte tècnic presentat.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificacions corresponents a les diferents instal.lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal d’Activitats (B.O.P núm. 105 del dia 2 de maig de 2007)
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA)
 • Normativa sectorial aplicable
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.
 • Ordenança Fiscal número 11 a http://www.manresa.cat/web/article/4184-ordenances-fiscals:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat