Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud / Autorització de neteja de pintades sobre façanes de propietat privada.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És el document que cal omplir per tal de sol.licitar la neteja d'una pintada o grafiti d'una façana privada, i a la vegada és l'autorització per part del propietari del immoble necessària perquè el serveis de neteja municipals puguin actuar en un habitatge de propietat privada.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Medi Ambient i sostenibilitat
 • Termini màxim de resolució: No s'estableix termini màxim per a la neteja de les pintades.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: No té efectes jurídics, es tracta d'un acte de tràmit.
 • Última revisió: 11/07/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol ciutadà, però perquè l'autorització sigui vàlida ha d'estar signada pel propietari del immoble, o un d'ells, si es tracta d'un grup de propietaris.
 • Representant:

Requisits

 • És imprescindible adjuntar fotografies de les pintades a netejar junt amb el document de sol·licitud. Cal complimentar el document adjunt i fer arribar l'original al ajuntament. El document es pot recollir i lliurar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé, descarregant el document d'aquesta pàgina web i enviar-lo per correu convencional adreçat al registre. En últim lloc, també es pot portar directament al Registre General d'Urbanisme de Manresa.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Ley 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificacions introduïdes amb la Ley 4/1999, de 13 de gener.
 • Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte de l’assegurança.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
 • 010: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat