Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Control inicial de l'activitat (per activitats que funcionen en règim de comunicació)

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Control inicial és la comprovació a què s'han de sotmetre les activitats abans de la seva posada en funcionament. El control inicial habilita per a l'exercici de l'activitat.
 • Quan es fa?: Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  En horari de dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h..
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No es contempla.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: No hi ha resolució expressa. Un cop presentats els documents, es pot inicar l'activitat.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: No hi ha resolució expressa. Un cop presentats els documents, es pot inicar l'activitat.
 • Última revisió: 02/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • D’acord amb l’article 12 de l’Ordenança municipal d’activitats. S'ha de demanar per escrit i s'hi ha d'adjuntar:
 • a) Certificació tècnica emesa per tècnic competent i visada per Col.legi Professional acreditativa que les instal.lacions i l’activitat s’ajusten al projecte tècnic presentat i a les determinacions indicades per la llicència municipal i compleixen tots els requisits ambientals i altres preceptius que li siguin d’aplicació d’acord amb la legislació vigent.
 • b) Certificacions corresponents a les diferents instal.lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial. El contingut i el règim d’expedició d’aquestes certificacions són les que s’estableix a la reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat tècnic visat
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificacions corresponents a les diferents instal.lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal d’Activitats (B.O.P núm. 105 del dia 2 de maig de 2007)
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general desplegament de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • Telefonar a Serveis del Territori 938782337: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.
 • Ordenança fiscal número 11 a http://www.manresa.cat/web/article/4184-ordenances-fiscals:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat