Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

La modificació de la concessió de la zona blava representarà un estalvi de més de 320.000 euros anuals a l'Ajuntament de Manresa

11/10/2018

Les noves condicions fruit de la renegociació del contracte amb l’empresa concessionària de zona blava de Manresa (EYSA) comportarà per a l’Ajuntament un estalvi de prop de 2 milions d’euros fins a la finalització de la concessió, el 2023, a raó de més de 320.000 anuals. Això s’aconsegueix gràcies a la reducció del 55 al 50% del percentatge d’ocupació garantida, una mesura que es va negociar conjuntament amb la rebaixa de preus i l’augment de places. D’altra banda, de gener a juny la mitjana d’ocupació de les 1.182 places a la ciutat ha estat del 38,9%, i la de la zona blava ha pujat del 41,5 al 43,75%.

 

El contracte vigent fins fa un any amb l’empresa concessionària de la zona blava de Manresa (EYSA) estipulava que l’empresa tenia garantit el 55% de l’ocupació. Des del 2005, aquest percentatge només s’havia assolit en una ocasió (any 2007). Això vol dir que, en tots els exercicis menys un, l’Ajuntament de Manresa va haver de finançar la diferència amb recursos propis, amb un cost que els últims 4 anys ha superat els 300.000 euros anuals i el 2016 va superar els 350.000.

 

El nou contracte, que va entrar en vigor ara fa un any, va reduir del 55 al 50% l’índex d’ocupació garantida. I el resultat ha estat immediat i ja es pot afirmar amb seguretat que representarà un estalvi directe en el pressupost municipal. Amb les dades de recaptació dels primers mesos, ja es pot afirmar que l’Ajuntament no haurà de finançar addicionalment aquests 320.000 euros anuals i que el cost total de la concessió es compensarà amb els ingressos dels usuaris de la zona blava. Fins ara, les persones sense vehicle o que no utilitzaven l’espai de la zona blava també feien una aportació, per la via dels impostos.

 

La presentació de les dades ha anat a càrrec del regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, i de la cap de secció de Mobilitat, Queralt Torres. Serraanta ha explicat que fins al 2017, el cost de la zona blava per a les arques municipals era de més de 300.000 euros anuals. A partir del 2018, si es manté l’ocupació actual, serà de 0 euros. Atès que queden sis exercicis per a la finalització de la concessió de la zona blava (comptant del 2018 al 2023), en total l’estalvi que pot representar per a l’Ajuntament les noves condicions contractuals amb EYSA poden estar al voltant de 2 milions d’euros.

 

La reducció del 55 al 50% d’ocupació garantida afecta les 654 places del contracte inicial, no les de nova creació l’any passat, que van a risc i ventura del concessionari. En els primers sis mesos d’aquest 2018, s’ha assolit el 50% d’ocupació segons contracte, de manera que l’Ajuntament no ha de fer cap pagament addicional. La recaptació d’entre el 50 i el 55%, d’acord amb el contracte, recau en la concessionària (aquest 2018 aquest import és, fins a 30 de juny, de 34.881 euros). En el cas que la recaptació superés al 55%, d’aquesta part l’Ajuntament se’n quedaria el 80% i l’empresa concessionària, el 20% restant.

 

Les dades de liquidació des del 2005:

Any

Import garantit

(55% ocupació sobre 654 places)

Recaptació

Liquidació

(a càrrec Ajuntament)

2005

392.912,90

366.960,51

-25.952,39

2006

842.682,14

775.734,40

-70.282,43

2007

1.047.788,12

1.092.093,93

26.536,46

2008

1.284.129,00

1.259.046,83

-38.901,14

2009

1.548.084,72

1.381.358,27

-180.783,67

2010

1.542.330,65

1.393.063,39

-151.236,87

2011

1.572.571,88

1.362.193,10

-225.087,05

2012

1.633.438,73

1.357.657,72

-290.613,93

2013

1.719.075,23

1.399.797,21

-285.607,42

2014

1.717.349,63

1.379.631,16

-304.047,87

2015

1.715.646,15

1.361.359,63

-328.798,17

2016*

1.709.286,68

1.355.384,72

-350.891,54

2017**

1.709.797,96

1.397.040,72

-328.335,36

 

Import garantit: 50% ocupació

i costos ampliació

 

 

2018**

1.742.066,45

1.811.828,82

0

       
       

* Pendent aprovació liquidació

   

** Dades de gener a juny extrapolades a l'any. Dades reals de recaptació de gener a juny: 2017: 698.520,36 / 2018: 905.914 €

 

 

Els antecedents

 

L’equip de govern municipal va presentar l’any passat una proposta de modificació de la concessió de la zona blava de Manresa, que va entrar en vigor l’octubre de 2017. Per tal d’abaratir el cost per a l’usuari, es proposava una doble tarifa, amb una davallada significativa d’entre 18 i 48 cèntims/hora l’actual tarifa única. També es va negociar amb l’empresa concessionària la rebaixa de l’ocupació garantida (que el consistori ha de pagar encara que no s’omplin les places) per a les places antigues, i eliminar aquesta garantia per a les 515 places que es creaven de nou. La zona blava arribava a més carrers per fomentar la rotació en àrees comercials o de la seva influència i millorar la mobilitat. Manresa se situava així a una ràtio de places i preus en consonància amb ciutats de mida similar.

 

Les modificacions del contracte, que s’incloïen ja al Pla de Mobilitat, tenien com a objectius principals abaratir la tarifa de la zona blava, que fins aleshores era única a un preu d’1,88 euros/hora; millorar la gestió de la mobilitat; no allargar la concessió amb l’empresa que explota la zona blava, que finalitza el maig de 2023 (després de l’ampliació de 3 anys que es va fer en el mandat anterior); i eliminar  el cost que té per a l’Ajuntament haver de fer front a l’ocupació garantida del 55%.


Dades i ocupació de la zona blava

 

La zona blava de Manresa disposa actualment de 1.182 places (668 existents l’any passat i 514 de noves).

 

Pel que fa als preus, l’any passat es passà d’una tarifa única de 1,88 €/hora a dues tarifes, la primera de 1,70 €/h a la zona mes cèntrica (tarifa blava), i la segona de 1,50 €/h a la zona més allunyada del centre (tarifa taronja).  Concretament, del total de 1.182 places, n’hi ha 722 a un preu d’1,70 €, i 460  al preu reduït d’1,50 €.

 

De gener a juny de 2018, la mitjana d’ocupació a les 1.182 places ha estat del 38,9%. L’ocupació a les places de la zona més cèntrica (tarifa blava) és del 43,75%, mentre que l’ocupació a les places de la segona corona (tarifa taronja) és del 25,67%.

 

L’ocupació en el mateix període de 2017 era del 41,5% (però s’ha de tenir en compte que aleshores hi havia només 668 places).


Un sistema per millorar la gestió de la mobilitat

 

La zona blava a la ciutat de Manresa te la funció de satisfer la demanda d’estacionament de curta durada, en especial en zones on  es realitza una important activitat comercial o es concentren pols d’interès. La gran quantitat de viatges que es generen en aquestes zones aconsellen reduir el trànsit de pas a la recerca d’estacionament lliure i afavorir la rotació.

 

El Pla de mobilitat ja definia unes zones d’ampliació de la zona blava en funció de la necessitat que es preveia, i el 2017 ja es va fer una part de l’ampliació que es definia al Pla. Els carrers seleccionats ho van ser pel seu nivell de trànsit i la demanda d’aparcament de rotació. Aquests es troben fonamentalment als entorns de la Bonavista, Carrasco i Formiguera, Saclosa i Carretera de Cardona.

 

Les millores de la implantació de la zona blava són:

-Disponibilitat de places d’aparcament de rotació, facilitant els processos de càrrega i descàrrega de persones i encàrrecs.

-Millora de la rotació en àrees comercials o de la seva influència.

-Reducció de la circulació de vehicles a la recerca d’estacionament lliure.

-Disminució de la indisciplina en l’aparcament.

 

També s’aplica el criteri d’equitat entre carrers de característiques semblants. Fins al 2017 hi havia alguns vials amb zona blava i d’altres ´d’una tipologia molt similar i amb necessitats d’aparcament en rotació on encara no s’hi havia posat el sistema.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat