Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

S'incrementa un 37% el nombre d'atencions de l'agent d'acollida municipal a persones nouvingudes durant el 2017

02/08/2018

L’informe del programa d’Acollida de l’Ajuntament de Manresa constata que l’any passat es van atendre 1.221 de 65 nacionalitats diferents, 331 persones més que l’any 2016.

 

Un total de 1.221 persones de 65 nacionalitats diferents van ser ateses durant l’any 2017 pel servei de primera acollida i l’agent d’acollida municipal. En comparació amb el 2016 s’ha donat un increment de 331 persones, un 37% més, una tendència a l’alça que es detecta per segon any consecutiu. L’any 2016 se’n van atendre 890 i el 2015 es va donar servei a  627 persones. 

 

D’aquest total de gent atesa, 623 persones han arribat a la ciutat directament des del país d’origen, i suposa el 51’03% del total, xifres que impliquen un important increment respecte l’any anterior: 220 persones i un 5’98% a nivell percentual. La resta, el 74’66%  i 445 persones corresponen al moviment interior dins de Catalunya, la majoria dins la província de Barcelona; la resta 153 persones, provenen de la resta d’Espanya.

 

D’aquestes 1.221 persones ateses, el 95’49% (1.166) són nous empadronaments, i la resta reempadronamets: cal recordar que per la legislació d’estrangeria tot estranger que no té permís permanent ha de renovar el padró cada 2 anys.

 

Per segon  any, i derivat de la existència de Centres de protecció internacional a Manresa (Llar Sant Joan de Déu, Apip Acam, i els atesos per Creu Roja)  s’han atès  13 persones sol·licitants de protecció (refugi-asil).

 

Per orígens del total de persones ateses, trobem que les 10 principals nacionalitats sobre les 65 total serien: Marroc: 530, el 43’40% del total; Hondures: 63, el 5’16%; Romania: 61, el 4’99%;  Pakistan: 56, el 4’58%; Veneçuela 51, el 4’17%; Senegal: 42, el 3’43%; Colòmbia 40, el 3’27%; Xina: 30, 2’45%, una arribada menor que altres anys;  Brasil: 27, 2,2%; Perú: 20, el 1’6%;  Rep Dominicana, Argentina  i Ucraïna: 19 cadascú , l’1’55%.

 

Per gènere,  trobem que el 54’1% són homes i el 45’9% són dones. Per grups d’edat: els infants representen el 15’6% (184 ), els joves, el 32’51% (397) i els adults, el 52’08% (636).

 

De les persones ateses, arriben amb passaport: 715 persones, que representa el 58’55% del total (l’any 2016 els arribats en aquesta situació suposaven el 49’43% i el 2015 el 32’2 %). Amb permís de residència amb dret a treball: 8; amb Permís permanent: 262; amb Permís de residència:41; i amb Permís comunitari:100 persones

 

Dins els motius d’arribada, el reagrupament familiar ha suposat el 2017, 194 persones D’aquestes, el reagrupador principal és el pare (80); el marit (73); l’esposa (16); la mare (15) i els fills (6)

 

A banda de l’atenció personalitzada i el traspàs informatiu general sobre la ciutat i la societat, l’Agent d’acollida deriva a serveis o recursos, alguns més generals, i altres més específics segons les necessitats. L’any 2017 s’han detectat les següents problemàtiques i s’han derivat als següents recursos:

 

Problemàtiques principals: Idioma: 971 (79’52%); Situació Legal: 721 (59’04%); Treball: 253 (20’72%); Salut: 1163 (95’25%);  Educació:166 (13’59%); Formació: 51 (4’17%);Serveis Socials: 11 (0’90%).

 

Arran de les atencions, les persones han estat derivades a departaments interns o externs. Pel que als interns les derivacions més destacades són: el  Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació-CIO (278 persones, el 22’76%); Educació (162, el 13’26%);i Serveis Socials (9p ,el 0’73%). Les derivacions externes han estat per motius de Llengua (968 persones, el 79’27%);  Salut (1.170, el 95’82%); Delegació Govern (505, el 41’36%), CITE (499, el 40’86%); Bages x Tothom (499, el  40’86%);  Policia (232, 19%); Educació (13,  1’06%).

 

A les persones ateses, a banda de les informacions directes, se’ls hi fa lliurement de documentació  per reforçar les informacions i el coneixement de recursos i serveis de la ciutat: Guies nou ciutadà (995); tríptic llengua (982) i Plànols ciutat (979).

 

A banda d’aquets volum de persones vinculades a la primera acollida, s’han atès per a consultes puntuals un total de  2.689 persones (441 més que l’any 2016) per diversos motius i en relació a consultes de tota mena (documentació, tràmits, etc.) fet que suposa una part molt significativa de la seva feina.

 

L’agent d’acollida informa als nouvinguts

 

L’agent d’acollida és un tècnic municipal ubicat a la Oficina d’atenció al ciutadà-OAC, i que segueix en les seves funcions la Llei i el Decret  d’Acollida de Catalunya. Porta a terme el servei  de primera acollida de la població nouvinguda arribada a Manresa, i   fa funcions d’informació, derivació i suport als nous ciutadans d’origen estranger empadronats, així com els retornats (espanyols emigrants a l’estranger que retornen). Aquest servei es va iniciar el darrer trimestre del 2008, i rep finançament de la Secretaria d’Igualtat, migracions i ciutadania de la Generalitat i del Fons Social Europeu.

                                                                                                                   

En relació al circuit d’atenció, quant la persona acaba el tràmit d’empadronament, passa a ser atès per l’agent d’acollida municipal, el qual, a banda d’informacions bàsiques de la societat  i coneixement de recursos i serveis, lliure  material informatiu imprès, deriva a serveis, etc. Per tal de dur a terme totes aquestes funcions, és important poder comptar amb el coneixement de diversos idiomes, i en el cas de l’Agent d’Acollida, a banda del català i castellà,  te domini de l’àrab (clàssic i dialectal marroquí), el tamazigh (bereber) i el francès.

 

Altres tasques que duu a terme son: Informa i dóna l’hora per les persones que volen  fer el re agrupament familiar i necessiten l’informe d’habitatge (2017: 194 p), i les persones que necessiten un informe social per fer l’arrelament  o be renovar la seva documentació de residència.

 

Igualment fa una tasca de suport i informació més enllà d’aquestes funcions marcades com agent d’acollida a l’atendre tot un ampli sector de població que se li adreça per temes tant diversos com: complimentar alguna documentació que s’ha de presentar a nivell municipal o extern, consultes sobre serveis municipals, traduir documentació oficial que no s’entén, etc.  Dins la Oficina (OAC), se li requereix en diverses ocasions per ajudar a traduir davant dificultats d’entesa amb part de la ciutadania immigrada, o bé dubtes dels informadors relacionades amb tràmits d’estrangeria, etc. També des de l’OAE (Oficina d’activitats econòmiques) se’l requereix per consultes relacionades sobretot per temes d’activitats (comerços)

 

Així mateix col·labora en el reforç de certes línies d’intervenció del pla d’Acollida on es precisa el seu suport: Cursos d’acollida de coneixement de la societat i el seu marc jurídic (Mòdul C), on porta  a terme xerrades específiques en matèria d’estrangeria; llistats d’alumnes en edat d’escolaritat obligatòria;  traducció  de cartes o documents;  etc.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat