Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Beques del projecte Bages Ocupacio+45

L'Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, l'atorgament de beques del projecte "Bages Ocupació+45 (2018) per a persones majors de 45 anys en situació d'atur que realitzin accions formatives per millorar les seves competències.

L'import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matricula o preu del curs, fins a un màxim de 1.000,00 euros per cadascun dels sol·licitants.

Requisits beneficiaris:

Les persones que vulguin accedir a la beca hauran de reunir els requisits següents:

- Ser major de 45 anys o estar en condicions de ser-ho en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Estar en situació d’atur i trobar-se inscrites com a demandant d’ocupació en l’Oficina de Treball del SOC. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del justificant d’inscripció en el SOC o organisme equivalent

- Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació de la comarca del Bages.

- Disposar d’un informe o document emès pel Servei Local d'Ocupació sobre la idoneïtat del curs (la formació ha d’estar integrada en un itinerari d’inserció). Aquest document podrà ser aportat directament pels beneficiaris o sol·licitat d’ofici per l’Ajuntament de Manresa

- Residir a la comarca del Bages.

Requisits de la formació

L’activitat formativa haurà de complir els requisits següent:

- Ha de ser formació professionalitzadora no gratuït

- L’activitat formativa pot ser de capacitació, d’especialització o de reciclatge

- L’activitat formativa ha de ser o haver estat cursada en un centre formatiu del Bages o en un centre on es cursin títols oficials o carnets professionals de la província de Barcelona.

- L’activitat formativa ha de ser idònia i adequada a l’itinerari d’inserció del sol·licitant. A aquest efecte s’incorporarà un document acreditatiu emès pels corresponents Serveis Locals d’Ocupació de la comarca del Bages  on consti la idoneïtat del curs i que la formació s’integra en el seu itinerari d’inserció. Aquest document serà aportat per les persones sol·licitants o incorporat d’ofici per l’Ajuntament de Manresa.  En cas que la formació no sigui idònia i/o adequada, la persona sol·licitant quedarà exclosa.

- En el moment de la presentació de la sol·licitud no ha d’existir oferta formativa gratuïta ni previsió de la seva programació pel mateix o anàleg curs.

La formació haurà de ser cursada entre el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2019

Normativa i documentació a presentar:

A  la part superior dreta d'aquesta mateixa pàgina, trobareu:

- La normativa, que estableix els criteris i condicions per a sol.licitar les beques

- El model de la sol·licitud de presentació

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació és del 2 d'agost al 28 de setembre de 2018.

Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i aniran acompanyades de la documentació fixada en les bases reguladores


Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat