Govern obert i transparència

Consulta pública prèvia

En aquesta pàgina es mostren els tràmits sotmesos a consulta pública prèvia.

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb indicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans, data en què finalitza el termini de consulta i enllaç per realitzar les aportacions:

ORDENANÇA DEL SERVEI MUNICIPAL DE TAXI

Anunci: Consulta Previa per a la creació d'una nova Ordenança del Servei Municipal de Taxi

Document per consulta: Projecte per a la creació d'una nova Ordenança del Servei Municipal de Taxi

Període d'exposició: Del 02/02/2023 al 24/02/2023