Govern obert i transparència

Consulta pública prèvia

En aquesta pàgina es mostren els tràmits sotmesos a consulta pública prèvia.

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.
A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb inidicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans i la data en què finalitza el termini de consulta:

Modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic

Memòria per a la modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de les terrasses de restaurtació i el seu mobiliari a l'espai públic

Termini de la consulta prèvia: del 06/04/2022 al 29/04/2022, ambdós inclosos.

Per presentar propostes per aquesta modificació es pot fer telemàticament a través de la web municipal: Document presentació propostes, o presncialment a l'Oficina d'Atenció ciutadana (Plaça Major num. 1, planta baixa), en l'horari següent:

- Dilluns de 09:00 a 18:00 hores
- De dimarts a divendres de 09:00 a 15:00 hores
(de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores)

Només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia. Cal demanar la cita prèvia al telèfon 010, al 938782301 (cost segons operadora), al whatsapp municipal 644069801, a l'App Viu Manresa o a www.manresa.cat .