Govern obert i transparència

Consulta pública prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions abans d'elaboració d'un projecte normatiu.

A continuació es recullen les iniciatives i propostes normatives per a les quals es troba obert aquest tràmit, amb indicació del títol, els documents que es posen a disposició dels ciutadans, data en què finalitza el termini de consulta.