Govern obert i transparència

Habitatge

Microcrèdits a petits propietaris per a l'arranjament d'habitatges buits:

Té per objecte concedir crèdits, sense interès, per a finançar obres d'adequació de les condicions d'habitabilitat d'habitatges privats buits.

Requisits del sol.licitants:

Hauran de ser propietaris o usufructuaris de l’habitatge i reunir els requisits que estableix la base 6 de les bases reguladores. 

Presentació de les sol·licituds:

El termini per presentar les sol.licituds començarà el proper dia 3 de febrer de 2020 i finalitzarà el 30 d’abril de 2020.