Govern obert i transparència

Els Tinents d'Alcalde

Els tinents d'alcalde són nomenats per l'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local i els correspon substituir l'alcalde, segons l'ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia.

 Els tinents d'alcalde delegats de l'actual govern municipal són els següents:

  • Primer tinent d’alcalde: Valentí Junyent Torras    
  • Segona tinent d’alcalde: Cristina Cruz Mas
  • Tercer tinent d’alcalde: Joan Calmet Piqué
  • Quart tinent d’alcalde:  Pol Huguet Estrada
  • Cinquè tinent d’alcalde: Josep Gili Prat
  • Sisena tinent d’alcalde:  Montserrat Clotet Masana
  • Setena tinent d'alcalce: Núria Masgrau Fontanet
  • Vuitena tinent d'alcalde: Mariona Homs Alsina