Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació inicial

Anunci sobre l'aprovació inicial de 'derogació del Reglament regulador del registre de documents de l'Ajuntament de Manresa'

AnunciAnunci aprovació inicial derogació del Reglament regulador del registre de documents de l'Ajuntament de Manresa

Documentació per consultar: Dictàmen aprovació inicial derogar Reglament regulador registre de documents Ajuntament Manresa

Període d'exposició pública i presentació d'al·legacions: del 8/07/2022 al 22/08/2022.