Govern obert i transparència

Ajudes a empreses i autònoms afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19

Justificació Ajudes a empreses i autònoms afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Les persones beneficiàries d'aquest ajut hauran de presentar a l'Ajuntament un compte justificatiu simplificat de les despeses derivades de la suspensió de l'activitat i/o davallada dels ingressos com a conseqüència de l'aplicció del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma.

Podreu trobar aquest document al marge d'aquesta pàgina.

Forma de presentació:

Presencialment a l'oficina de l'OAC situada a la Pl. major núm. 1

Telemàticament a través del següent enllaç

Informació: Per dubtes i aclariments podeu enviar un email a l'adreça següent: prospeccio@ajmanresa.cat