Models avançats

Què són els contenidors intel·ligents?

En aquest model hi ha contenidors de residus al carrer. Cada família disposa d’una tarja amb la que es pot obrir els contenidors que d’altra manera estarien tancats. Es poden configurar els horaris d’apertura dels contenidors per a limitar-ne les aportacions. D’aquesta manera es pot identificar qui ha utilitzat cada contenidor, però no necessàriament què hi ha llençat. 

Què és el porta a porta?

En aquest model no hi ha contenidors de residus al carrer. Els ciutadans guarden les escombraries a casa seva, i el dia i hora  concertats per a cada fracció, els baixen al davant del portal de casa en un cubell o bossa. En habitatges plurifamiliars es poden instal·lar uns tòtems per a identificar el propietari de cada bossa. D’aquesta manera es pot identificar el propietari de cada bossa i no recollir la bossa si no separa be.

Avantatges i inconvenients

Resdius generats a Manresa i a Catalunya

Què paga Manresa de cada residu?

En els darrers anys, el cànon pel tractament del rebuig s’ha incrementat, i es preveu que segueixi incrementant-se en el futur proper.