Manresa decideix com serà el nou model de gestió de residus

L’Ajuntament ha fet un procés de participació amb una enquesta i unes sessions de debat que es van iniciar amb una sessió inaugural amb experts i moderada per Francesc Mauri

Els residus generats per les activitats de Manresa i els seus habitants s’han de gestionar per minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i la salut de les persones. A més d’evitar efectes nocius i no desitjables des d’un punt de vista ambiental, també cal potenciar el valor dels residus com a recursos per a l’obtenció de materials que es puguin integrar de nou en els processos productius.

Al llarg dels anys s’han anat implantant recollides selectives de diferents fraccions de residus municipals. Aquest model de recollida selectiva de les fraccions ordinàries quantitativament més rellevants s’ha complementat amb el desplegament de les deixalleries (fixa i mòbil).

Però encara s’ha de treballar per millorar els nivells de recollida selectiva, així com els de la seva qualitat, a fi de superar el grau d’estancament de la recollida selectiva dels darrers anys i avançar cap a la consequció dels nous objectius que ens hem proposat per al 2025. Fa massa anys que no ens movem del voltant del 40% de recollida selectiva, i la implantació d’un model avançat ens ha de permetre arribar fins al 70% de recollida selectiva, i a la vegada contribuir a la reducció d’un 10% el total de residus generats, juntament amb les nombroses mesures pervistes als nous Plans de Prevenció i Gestió de residus.

És per aquest motiu que és necessari fer un reflexió conjunta de com generem els nostres residus i quina és la millor manera de gestionar-los. T’animem a conèixer com són els models avançats de recollida de residus, els resultats de l’enquesta i les aportacions fetes als tallers participatius del mes de març.