Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

7. Els espais de treball municipals

274.126,88 €

 • check
  1. Revisar a fons les dependències municipals per assegurar que són espais adequats i saludables.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  2. Incidir especialment en aquells espais destinats a l’atenció al públic.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  3. Replantejar els mecanismes d’atenció a la ciutadania a través de l’ampliació dels tràmits telemàtics.
  Completada - Pressupost: 27.500,00 €
 • check
  4. Adquirir material per subministrar equips de protecció individual (EPI) al personal municipal i adequar les instal·lacions per garantir la seguretat dels treballadors i dels usuaris davant la Covid-19.
  Completada - Pressupost: 51.126,88 €
 • check
  5. Aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats en les promocions públiques d’habitatge.
  Pendent
 • check
  6. Elaborar protocols per a casos de pandèmia, o situacions similars, per garantir el funcionament de l'adminsitració municipal.
  En procés - Pressupost: Recursos interns
 • check
  7. Reforçar del servei de neteja en els centres educatius de primària i propis municipals per tal de poder oferir un servei adaptat a les necessitats de neteja i desinfecció actuals.
  Avançada - Pressupost: 192.000,00 €
 • check
  8. Adquisició de material específic per garantir mesures sanitàries en els centres educatius de gestió municipal.
  Avançada - Pressupost: 3.500,00 €
 • check
  9. Adaptar tota la oferta formativa i educativa dels centres propis als nous requeriments normatius i redacció dels plans d'obertura per al curs escolar 2020-21.
  Completada - Pressupost: Recursos propis
 • check
  10. Adequar el dispositiu electoral a les condicions de la Covid-19 en les eleccions al parlament de Catalunya.
  Completada - Pressupost: Recursos propis

Digue'ns la teva opinió

Ens agradarà coneixer-la