Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

6. La funció pública i l’administració local

166.079,92 €

 • check
  1. Desplegar el teletreball i eines telemàtiques per mantenir el funcionament dels serveis municipals durant la crisi de la Covid-19.
  Completada - Pressupost: 66.623,25 €
 • check
  2. Cercar nous models de gestió pública.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  3. Flexibilitzar l’organització administrativa per fer-la adaptable als canvis constants.
  Avançada - Pressupost: 17.456,67 €
 • check
  4. Evitar duplicitats i fomentar la cooperació i la transversalitat entre serveis.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  5. Crear taules transversals de col·laboració per col·lectius o per àmbits.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  6. Promoure un model d’Administració relacional on la ciutadania i els agents socials passen a ser part activa.
  Iniciada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  7. Establir espais i canals formals i informals d’interlocució permanent i constant.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  8. Contractar dos tècnics municipals per executar el Pla de Reconstrucció de Manresa.
  Completada - Pressupost: 82.000,00 €
 • check
  9. Crear l'Observatori COVID, en el marc de l'Observatori Socioeconòmic del Bages.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  10. Acció internacional Covid-19: recerca activa de finançament europeu, i participació en xarxes i iniciatives internacionals.
  Iniciada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  11. Realitzar una enquesta entre el personal municipal per avaluar la gestió de la covid-19 i millorar les futures actuacions.
  Completada - Pressupost: Recursos interns

Digue'ns la teva opinió

Ens agradarà coneixer-la