Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica

2.1. Àmbit d’infància, joventut i persones grans

727.886,02 €

 • check
  1. Oferir una jornada de portes obertes virtual dels centres educatius durant el període de confinament.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  2. Organitzar activitats de dinamització per als joves.
  En procés - Pressupost: 5.197,00 €
 • check
  3. Vetllar perquè cap infant no deixi de tenir un àpat saludable.
  En procés - Pressupost: 110.000,00 €
 • check
  4. Vetllar perquè els infants no deixin de fer activitats educatives.
  En procés - Pressupost: 27.000,00 €
 • check
  5. Lluitar contra la bretxa digital.
  Iniciada - Pressupost: 58.412,50 €
 • check
  6. Treballar pel reforç escolar d’infants i joves
  Avançada - Pressupost: 22.500,00 €
 • check
  7. Facilitar l’accés a activitats extraescolars i de lleure a les famílies vulnerables.
  Completada - Pressupost: 3.762,00 €
 • check
  8. Combatre l’impacte emocional i en les relacions que hagi pogut provocar la crisi sanitària.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  9. Promoure activitats per a joves que afavoreixen la participació auto organitzada i autònoma.
  Avançada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  10. Fomentar espais d’interlocució i donar suport a les entitats juvenils.
  Completada - Pressupost: 3.600,00 €
 • check
  11. Promoure mesures integrals per garantir les possibilitats d’emancipació dels joves i la recerca d’ocupació i d’habitatge.
  Avançada - Pressupost: 1.046,66 €
 • check
  12. Redefinir les activitats lúdiques per a joves i infants per donar resposta a aquelles famílies en què els progenitors treballin.
  En procés - Pressupost: Recursos interns
 • check
  13. Reflexionar sobre els recursos i serveis actuals per a persones amb dependència.
  En procés - Pressupost: Recursos interns
 • check
  14. Prioritzar els serveis bàsics que són competència directa, la prevenció de l’envelliment i l’atenció domiciliaria.
  En procés - Pressupost: 40.000,00 €
 • check
  15. Participar activament en el desplegament de les noves polítiques d’integració social i sanitària.
  Iniciada
 • check
  16. Programació «Estiu jove» adaptada a la nova realitat de la Covid-19.
  Completada - Pressupost: 11.000,00 €
 • check
  17. Mediació lingüística per tal de facilitar la comunicació entre famílies i escoles.
  Completada - Pressupost: 5.300,00 €
 • check
  18. Adaptar a la tramitació en línia els processos de preinscripció i matrícula dels serveis educatius municipals. Recursos interns-completada.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  19. Contractar personal de reforç en les llars d'infants municipals per tal de garantir grups estables.
  Completada - Pressupost: 39.805,37 €
 • check
  20. Impulsar accions de reforç educatiu per a alumnat vulnerable en vinculació amb les escoles en el marc del Pla Educatiu d'Entorn.
  En procés - Pressupost: 8.500,00 €
 • check
  21. Adaptar l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) en format online i telefònic.
  Completada - Pressupost: Recursos interns
 • check
  22. Reformulació d’activitats i serveis orientats a la infància i la joventut per garantir la seva realització
  Completada - Pressupost: 4.256,00 €
 • check
  23. Adaptar el Campi qui Jugui a les condicions de la Covid-19.
  Completada - Pressupost: 5.500,00 €
 • check
  24. Pla de xoc d’equipaments responsables 2030
  Pendent - Pressupost: 136.015,49 €
 • check
  25. Desplegar a través dels Plans Educatius d'Entorn (PEE) diverses mesures del Pla de Millora d'oportunitats educatives (PMOE), del Pla PROA+ i del Programa d'orientació i reforç per la millora i suport en l'educació (POEFE).
  Pendent - Pressupost: 245.991,00 €

Digue'ns la teva opinió

Ens agradarà coneixer-la