logo pam

Pla d'actuació municipal

2.3.3.3. Co-executar la taula per a la formació professionalitzadora
100%

Es participen a tots els grups de la taula per a la formació. S'hi publica tota la infomacio relativa a la formacio professionalitzadora. Es collabora en la definició de perfils professionals

Estat d'execució: Desenvolupada (100%)
Servei: Activitat econòmica i promoció de la ciutat
Tema: Ocupació, empresa i coneixement
Regidoria: Regidoria d'Ocupació, Empresa i Coneixement
Regidor/a: Cristina Cruz i Mas
Anys execució: 2021,2022,2023
Pressupost anual: .
Pressupost mandat: .
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  04 - Educació de qualitat
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  11 - Ciutats i comunitats sostenibles