logo pam

Pla d'actuació municipal

2.3.3.2. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d'ocupació
60%

Formació interna; execució Llar i cures; Punt per dones RGC; Curs de conductores d'autobusos; Plans per dones amb dificultats d'inserció i víctimes de violència masclista dins Treball als barris i PTF; Punt LGBTI

Estat d'execució: Avançada (60%)
Servei: Activitat econòmica i promoció de la ciutat
Tema: Ocupació, empresa i coneixement
Regidoria: Regidoria d'Ocupació, Empresa i Coneixement
Regidor/a: Cristina Cruz i Mas
Anys execució: 2021,2022,2023
Pressupost anual: 178000
Pressupost mandat: 500000
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  05 - Igualtat de gènere
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  10 - Reducció de les desigualtats