logo pam

Pla d'actuació municipal

2.4.2.3. Disposar de tecnologia per a la consulta i anàlisi de la informació
65%

Es disposa ja d'anàlisi de dades a la plataforma Sentilo (DIBA) procedents d'alguns sensors.  També s'està avançant, amb recursos propis,  en la implantació d' eines internes d'anàlisi de dades i quadres de comandaments 

Estat d'execució: Avançada (65%)
Servei: Tecnologies i sistemes informació
Tema: Ciutat intel·ligent
Regidoria: Regidoria de Qualitat Urbana, Via pública i Ciutat Intel·ligent
Regidor/a: Josep Gili Prat
Anys execució: 2020,2021,2022,2023
Plans vinculats:
  • Pla de projecció exterior de Manresa 2015-2022
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  11 - Ciutats i comunitats sostenibles
  16 - Pau, justícia i institucions sòlides