logo pam

Pla d'actuació municipal

2.5.1.1. Elaborar la diagnosi de la situació de la infància a Manresa
0%

Estat d'execució: Pendent (0%)
Servei: Serveis socials, sanitat i programes
Tema: Infància i joventut
Regidoria: Regidoria d'Infancia, Joventut i Persones Grans
Regidor/a: Rosa M. Ortega Juncosa
Anys execució: 2020
Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  03 - Salut i benestar
  04 - Educació de qualitat
  10 - Reducció de les desigualtats
  16 - Pau, justícia i institucions sòlides