logo pam

Pla d'actuació municipal

2.3.3.5. Potenciar la formació dual d'oficis
60%

Incloure pràctiques a tots els cursos que es facin des del CIO i el CEDEM, sempre que sigui possible, i participar en l'experiència de FO Dual del Centre de Formació Pràctica. Donar formació ajustada a les necessitats de les empreses

Estat d'execució: Avançada (60%)
Servei: Activitat econòmica i promoció de la ciutat
Tema: Ocupació, empresa i coneixement
Regidoria: Regidoria d'Ocupació, Empresa i Coneixement
Regidor/a: Cristina Cruz i Mas
Anys execució: 2020,2021,2022,2023
Pressupost anual: 50.000
Pressupost mandat: 200.000
Agents implicats:

Ajuntament i associacions de polígons.

Valoració obtinguda en la participació
sentiment_very_satisfied  Molt interès
sentiment_satisfied_alt  Interès
sentiment_neutral  Neutre
sentiment_very_dissatisfied  Poc interès
mood_bad  Cap interès
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  04 - Educació de qualitat
  08 - Treball decent i creixement econòmic
  09 - Indústria, innovació i infraestructures
  10 - Reducció de les desigualtats